Skip to main content

Xin Chào, I am Ngoc Tan! 

I am based in Sài Gòn (Ho Chi Minh City), Vietnam. This is my first year at St.Lawrence University double-majoring in Philosophy and Government. I am the first child in the family with three younger brothers and also the first-generation college student in the family as well. But “How did you end up at St. Lawrence?”- a question that I’ve been asked time since I got here. I assumed it is maybe because of my identity or maybe the askers have only known Vietnam for the Vietnam War. “I went to an international school and they offer college counselor services” -I responded for short while acknowledging the fast-paced world and people only wanted a short answer. I really wished to have more time to tell them about the truth- the Educational Dream for Vietnamese children, the Environmental Dream for Vietnamese people and the Peaceful Dream for Vietnam. I spent one gap year to volunteer in charity events and the most important thing that I learnt is I need to “educate myself to educate others”, this is why I chose St.Lawrence.

Xin Chào, mình là Bảo Ngọc!

Mình sinh ra ở Sài Gòn (nay là Thành Phố Hồ Chí Minh), Việt Nam. Đây là năm đầu mình học tại Đại học St.Lawrence với chuyên ngành Triết học và Khoa học Chính trị. Mình là chị cả có ba em trai và cũng là thế hệ đại học đầu tiên trong gia đình. Một câu hỏi mình được hỏi lần từ lúc qua đây đó là: “Bạn đã đến với St. Lawrence như thế nào?”- “Mình đã học tại trường quốc tế và họ có dịch vụ tư vấn du học.” Mình cho rằng đa phần người Mỹ chỉ biết đến Việt Nam với Vietnam War thế nên đã trả lời ngắn gọn vì hiểu rằng trong nhịp sống hối hả hiện nay thì ai cũng cần sự súc tích và nhanh chóng. Mình thực sự mong muốn sẽ có nhiều thời gian hơn để cho họ biết rằng sự thật còn nhiều hơn thế nữa- về giấc mơ giáo dục cho trẻ em Việt Nam, giấc mơ môi trường cho người Việt và giấc mơ hoà bình cho Việt Nam. Mình đã dành một năm gap year để tình nguyện làm từ thiện và học được điều quan trọng nhất rằng chỉ có giáo dục bản thân mới có thể trao đi kiến thức, đây là lý do mình chọn St.Lawrence.

Profile Picture

10.649885852467, 106.69844934709

Image
woman with flowers
Image
children