Skip to main content
Class Year:

Hello, my name is Adina, and I'm from Kazakhstan. My native language is Russian because my parents were born in the Soviet Union when people could not use the Kazakh language or study in it. However, I studied Kazakh at school on a par with English and strive to be fluent in Kazakh. Despite this, I honor the traditions and culture of my people. For example, in the second picture, I am sitting with my classmates in a yurt (a traditional portable dwelling of nomads) on the day of the celebration of the Kazakh national New Year. Nauryz Meiramy (March 21-23) is a celebration of the arrival of spring on the day of the vernal equinox, symbolizing fruitiness, friendship, and love. During the week, people dress up in national festive clothes, set a Dastarkhan (a table for many people with traditional dishes), and go to visit with wishes of well-being in the coming year. From 1926 to 1988, this holiday, like many other traditions, was banned by the USSR, but people were able to preserve and pass on this knowledge and for me, it is very valuable.

Russian

Здравствуйте, меня зовут Адина, и я из Казахстана. Мой родной язык – это Русский, потому что мои родители родились в Советском Союзе, когда люди не могли использовать казахский язык или учиться на нем.  Однако я изучала казахский язык в школе наравне с английским и стремлюсь к тому, чтобы быть свободно говорящей на казахском языке. Несмотря на это, я чту традиции и культуру своего народа. Например, на второй фотографии я с одноклассниками сижу в юрте (традиционное переносное жилище кочевников) в день празднования казахского национального нового года. Наурыз мейрамы (21–23 марта)– праздник прихода весны в день весеннего равноденствия, символизирующий плодородие, дружбу и любовь. На протяжении недели люди наряжаются в национальную праздничную одежду, накрывают дастархан (стол на большое количество людей с традиционными блюдами) и ходят в гости с пожеланиями благополучия в наступающем году. С 1926 по 1988 год этот праздник, как и многие другие традиции были запрещены СССР, но люди смогли сохранить и передать эти знания и для меня это очень ценно.

Kazakh

Сәлеметсіз бе, менің атым Адина, менің Отаным Қазақстан. Менің ана тілім-орыс тілі, өйткені менің ата-анам Кеңес Одағында адамдар қазақ тілін қолдана алмайтын немесе оқи алмайтын кезде дүниеге келген. Алайда мен мектепте қазақ тілін ағылшын тілімен қатар оқыдым және қазақ тілінде еркін сөйлеуге ұмтыламын. Осыған қарамастан, мен өз халқымның дәстүрлері мен мәдениетін құрметтеймін. Мысалы, екінші фотосуретте мен достарымен бірге қазақтың ұлттық Жаңа жылын мерекелеу күні киіз үйде отырамын. Наурыз мейрамы (21-23 наурыз)– құнарлылықты, достық пен сүйіспеншілікті бейнелейтін көктемгі күн мен түннің теңелу күнінде көктемнің келу мерекесі. Апта бойы адамдар Ұлттық мерекелік киім киіп, дастархан жайып, келер жылы амандық тілеп қонаққа барады. 1926 жылдан 1988 жылға дейін бұл мереке көптеген басқа дәстүрлер сияқты КСРО-ға тыйым салынды, бірақ адамдар бұл білімді сақтап, бере алды және бұл мен үшін өте құнды.

Profile Picture

43.172605207741, 76.901452285602

Image
Me sitting with my friends in a yurt on the day of the celebration of Nauruz.
Image
Photo of me with my family on one of the hikes in the stunning Mountains of Almaty, Kazakhstan.
Image
Me visiting Times Square, NYC for the first time
Which languages do you speak?
Russian, Kazakh, English

Share: