Skip to main content
Class Year

My name is Zigi Lasak. I was born in Slovakia, but moved to Czech Republic to a city called Pardubice and that's where I grew up. I traveled a lot during my childhood. I lived with my family in Slovakia, Czech, US, Russia, and Finland. Each country had a very different culture that I had to adjust to. I met a lot of great new people and it gave me a great life experience. First time I left home on my own was to study in Boca Raton, Florida. All this travel let me here to SLU.

The most important thing for me is my family. I love my family more than anything else and I would do anything for them. I try to eat healthy, but every once in a while I like to get pizza and ice cream with my friends. I am still undecided in what I am going to study, but I have been thinking about business. I am religious but lately I haven't found the time to go to chapel, which I should definitelly change. 

I love playing sports. I grew up in an athletic family, with a special connection to sports from a young age. I played tennis and soccer, but I found my passion in ice hockey. I started skating when I turned three and immediately fell in love with it. I love everything about hockey. I love having goals in my life, meeting new people, working hard, challenging myself, and inspiring new generations. In my free time I love to listen to music while driving, hanging out with my friends and family, watching movies, playing sports, and going to the sauna.

Now, I am looking forward to new challenges at SLU.


 

Volám sa Žigi Lašák. Narodil som sa na Slovensku, ale presťahoval som sa do Českej republiky do mesta Pardubice a tam som vyrastal. V detstve som veľa cestoval. Žil som s rodinou na Slovensku, Česku, USA, Rusku a Fínsku. Každá krajina mala veľmi odlišnú kultúru, ktorej som sa musel prispôsobiť. Spoznal som veľa skvelých nových ľudí a dalo mi to skvelú životnú skúsenosť. Prvýkrát, čo som odišiel z domu sám, bolo študovať v Boca Raton na Floride. Celé toto cestovanie ma dostalo až sem do SLU.

Najdôležitejšia je pre mňa moja rodina. Svoju rodinu milujem viac ako čokoľvek iné a urobil by som pre ňu čokoľvek. Snažím sa jesť zdravo, milujem steak, ale občas si rád dám pizzu a aj zmrzlinu s priateľmi. Som veriaci, ale v poslednom čase som si nenašiel čas ísť do kostola, čo by som mal určite zmeniť.

Rád športujem. Vyrastal som v športovej rodine, so špecialnym vzťahom ku športu už od malička. Hral som tenis a futbal, ale svoju vašen som našiel v ľadovom hokeji. Začal som korčuľovať, keď som mal tri roky a okamžite som si to zamiloval. Na hokeji milujem všetko. Milujem mať vo svojom živote ciele, spoznávať nových ľudí, tvrdo pracovať a inšpirovať nové generácie. Vo voľnom čase rád šoferujem a pri tom počúvám hudbu, stretávam sa s priateľmi a rodinou, pozerám filmy, športujem a chodím do sauny.

Teraz sa teším na nové výzvy v SLU.


 

Profile Picture

48.090084167693, 18.1860011

Image
Bratislava
Image
Bratislava
Image
Tatry
Which languages do you speak?
Slovak, Czech, English

Share: