Skip to main content
Class Year:

Hei. Mitt navn er Ulrikke Bore Ribesen og jeg kommer fra Stavanger som ligger på vestkysten av Norge. Jeg har alltid vært veldig glad i å reise, da jeg liker å oppleve nye kulturer, samfunn og se nye plasser. Jeg snakker Vestlandsk, som er en av fire norske dialekt grupper, som igjen deles i flere hundre under dialekter. I tillegg har vi to skriftspråk som alle lærer på skolen. Disse kalles bokmål og nynorsk. Flere skriftspråk og alle dialektene gjør det veldig utfordrende å komme til Norge for å lære seg språket. Jeg forstår også svensk og dansk, og kan snakke det tålig bra. Norge er et lite land med omtrent 5.5 millioner mennesker, og landet er kjent for den vakre naturen, fisk og olje. En av grunnene til at jeg valgte St. Lawrence var naturen, som minner meg om Norge.

I Norge er vi veldig tradisjonelle innenfor mat, kultur og høytider, noe som blir overføres gjennom generasjoner. Bunaden er en fest- og høytids drakt som har bakgrunn i folkedrakten, og har dype tradisjoner i Norge. På bildet har jeg på meg min versjon av bunaden. Det er en drakt som viser hvor jeg og min mor kommer fra. Draktene er forskjellig i utforming og mønster basert på hvor i landet man kommer fra. For å skape bunaden ble det brukt gamle eksisterende drakter og mønster, som gjenspeiler Europeisk mote på 1700-tallet. Jeg har Rogalandsbunad, da min familie kommer fra det fylket. Dette antrekket bruker vi på spesielle dager som 17 mai (nasjonaldagen), dåp, bryllup og konfirmasjon.

English

Hello. My name is Ulrikke Bore Ribesen and I come from Stavanger which is located on the west coast of Norway. I have always been fund of traveling, as I like to experience new cultures, societies and see new places. I speak Vestlandsk, which is one of four Norwegian dialect groups, which are divided into several hundred under dialects. In addition, we have two written languages ​​that everyone learns at school. These are called Bokmål and Nynorsk. Several written languages ​​and all the dialects make it very challenging to come to Norway to learn the language. I also understand Swedish and Danish, and can speak it tolerably well. Norway is a small country with about 5.5 million people, and the country is known for its beautiful nature, fish and oil. One of the reasons I chose St. Lawrence was because of the nature, which reminds me of Norway.

 

In Norway, we are very traditional in food, culture and holidays, which is passed down through generations. The bunad is a party and festive costume that has a background in  the folk costume, and has deep traditions in Norway. In the picture I am wearing my version of the bunad. It's a costume that shows where my mother and I come from. The costume differ in design and pattern based on where in the country you come from. Old existing costumes and patterns were used to create the bunad, reflecting European fashion in the 18th century. I have the Rogalandsbunad, as my family comes from that part of the country.  We wear this outfit on special days such as May 17 (national day), baptisms, weddings and confirmations.

Profile Picture

58.969975, 5.733107

Image
Stavanger
Image
Flag
Image
Nature
Which languages do you speak?
Norwegian, Swedish, Danish, English