Skip to main content
Class Year:

• My name is Minh Anh.

• I’m from Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam.

• I speak Vietnamese as native language and English.

• I plan to double major in Finance and Data Science.

All those boring bullet points about myself like that usually concern me a lot. To be honest, I always do not know what to say or where to start when being told to introduce myself. I feel it is not fair for me to encapsulate all my life and myself into a couple of introductory sentences. However, at the same time, I cannot see myself having anything to share with.

“Who am I?” has been the question that I want to have the answer most in the last few years.

I used to live in Eswatini, a small country in southern Africa, for two years; I then took a gap year back home, in Vietnam; and now, I am here, in America. I allow myself to take time and go on many explorations like that just for one reason: to find my desired answer. My journey will probably continue for a very long time because in every place I go, every moment I live, I have chances to experience new things that I have never tried, learn more knowledge that I have never known, and meet with people I will never forget. By that, I am able to see new sides of myself, being more certain of the identities I am carrying, or I can also shed off a selfhood that no longer fits me.

     My youth, perhaps because of that, has become more gorgeous and interesting, besides its ambiguities. 

 

Vietnamese

  • Mình là Minh Anh
  • Đến từ Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Nam.
  • Mình có thể sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh
  • Chuyên ngành dự định của mình là Tài chính và Khoa học dữ liệu

Những chiếc gạch đầu dòng nhàm chán về bản thân như thế luôn khiến mình suy nghĩ. Thật ra, mình hầu như không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu khi được bảo rằng, hãy giới thiệu bản thân đi. Mình cảm thấy không công bằng cho chính mình khi gói gọn cả con người và cuộc đời vào đôi câu giới thiệu. Nhưng cũng cùng lúc, mình không thể thấy được bản thân có gì để chia sẻ.

“Tôi là ai?” vẫn luôn là hai câu hỏi mà mình muốn tìm được câu trả lời nhất trong nhiều năm qua.

Mình từng sống 2 năm tại Eswatini, một đất nước nhỏ ở phía nam Châu Phi; mình dành 1 năm sau đó để gap year tại Việt Nam. Và bây giờ thì mình ở đây, Hoa Kỳ. Mình cho phép bản thân khám phá thật nhiều như thế chỉ để có thể tìm được điều mình mong mỏi. Hành trình của mình có lẽ sẽ còn tiếp tục rất dài và rất lâu, vì mỗi nơi mình đi, mỗi giây phút mình sống, mình lại được trải nghiệm những điều mới mẻ chưa bao giờ thử, học thêm những điều mình chưa bao giờ biết, gặp gỡ những người mà mình không bao giờ quên, để rồi nhìn thấy một bản ngã mới của chính mình, chắc chắn hơn về căn tính đang mang, hoặc cũng có thể là cởi bỏ đi một danh tính không còn vừa vặn.

Tuổi trẻ của mình có lẽ vì vậy, mà bên cạnh những chênh vênh, cũng trở nên rực rỡ hơn!

 

 

Profile Picture

10.755064453717, 106.69522765

Image
Portrait of myself
Image
Photo of myself
Image
Photo of myself
Image
A digital self-portrait I made

Share: