Skip to main content

My name is Marvin Sibanda and I am from Chinotimba Township, in Zimbabwe. I am a Christian and religion has played a very big role not only in my life but also in my family’s life. I’m the oldest in my family, I have one sister and both my parents are still alive.

I am fluent in seven languages ndebele, english, shona, zulu, nyanja, nambya and tswana.I came to the US in 2016 and attended prep school at the Taft School in Connecticut. I play soccer, and I represented Zimbabwe Under 20 National team in 2018. I’m attending St. Lawrence and my intended major is International Studies.

My personal goal is to get a college degree. Towards the end of the soccer season this year, I tore my meniscus and it has been a tough but eye-opening experience.

Ndebele

Ibizo lami ngingu Marvin Sibanda njalo ngivela e Chinotimba Township, ikasi elincane esthala, e Zimbabwe. Ngiyakholwa ku Nkulunkulu ngoba kukude engincedisa empilweni yami kanye labazali bami. Yimi engimdala emulini yangakithi, ngilosisi oyedwa njalo abazali bami bonke bobabili basaphila. 

Ngikhuluma ama languweji amahlanu lokubili, isindebele, isizulu, iskhiwa, isishona, isinyanja, isinambya, lesitswana. Ngabuya e US ngomnyaka ka 2016 ngabe sengihamba eskolo se Taft School e Connecticut.    

 Ngyadlala ibhola njalo sengadlalela ilizwe ngo 2018. Ngihamba eskolo e St. Lawrence njalo ngifuna ukufunda ngamazwe. Ngingakhula, ngifuna ukudlala ibhola. Ngaqamuka unyawo okkwangenza ngaqalisa ukukhangela impilo ngeyinye indlela.

Profile Picture

-20.1419507, 28.5751412

Image
Sibanda
Image
soccer players
Image
NA

Share: